Privacy

Informatie over onze vereniging en website

T.V. ‘s-Heerenhoek respecteert en beschermt uw privacy. Deze privacyverklaring informeert u over ons privacybeleid en de keuzes die u kunt maken in verband met de manier waarop uw gegevens verzameld en gebruikt worden. Op het gebruik van deze website, de download formulieren en alle verrichtingen die plaatsvinden met gebruikmaking van deze website is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschil is uitsluitend de rechter te Almelo bevoegd. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

T.V. ‘s-Heerenhoek
Pastoor Fronhoffstraat 3b, 4453 BC ‘S-HEERENHOEK
E info[at]tvsheerenhoek.nl

Automatische dataverzameling

We loggen automatisch het domein en IP-adres van bezoekers op onze site. Deze informatie is niet persoonsgebonden, slechts de computer die de site bezoekt, wordt geidentificeerd. Deze gegevens dienen om wereldwijd na te gaan waar de site wordt gebruikt om zo de dekking te verbeteren. Via doorklikanalyse krijgen we een beter zicht op het gebruik van de site, waardoor we onze service kunnen verbeteren. In geen geval worden deze automatisch gelogde gegevens gelinkt met identificeerbare persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een Internetserver worden achtergelaten op de harde schijf van uw computer. Deze cookies vormen geen bedreiging voor uw privacy of veiligheid. De website van T.V. ‘s-Heerenhoek maakt gebruik van cookies om de website op het gebruik van de bezoeker af te stemmen.

Dataverzameling en gebruik

Wanneer u informatie aanvraagt via deze site, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Wanneer u ons e-mailt of inschrijft voor nieuwsbrieven of informatie vragen wij uw e-mailadres, naam, telefoonnummer en andere persoonsgebonden gegevens. Uw persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden om u de aangevraagde informatie, goederen of diensten te verschaffen. Vanzelfsprekend zullen wij in het kader van de door u aan te leveren persoonsgebonden gegevens de van toepassing zijnde wet en regelgeving in verband met dataverzameling en data privacy naleven. Wij zullen uw gegevens in geen geval doorgeven aan derden buiten T.V. ‘s-Heerenhoek zonder uw toestemming.
Alvorens we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een ander dan het oorspronkelijke doel, zullen we steeds uw toestemming vragen.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Voor informatie in verband met de toegang tot uw persoonlijke gegevens of voor verdere vragen omtrent het privacy beleid, kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: info[at]tvsheerenhoek.nl. We sturen u dan binnen 40 dagen een kopie van de persoonlijke gegevens die we van u bijhouden. Identificatie is daarvoor wel vereist. U behoudt het recht om uw persoonlijke data in te zien en aan te laten passen. Wij behouden het recht om deze kopie niet te versturen, maar geven dan wel de reden van onze weigering aan. Deze beslissing kan door u worden aangevochten.

Kinderen

T.V. ‘s-Heerenhoek erkent de bijzondere privacybehoeften bij kinderen en spoort ouders en opvoeders aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van kinderen.

Veiligheid

Voor deze website hebben we een volledig beleid geimplementeerd en technische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen volledig overeenkomstig met de geldende databeschermings -en dataprivacywetgeving, waarbij wij met name doelen op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze werd ingevoerd om ongeoorloofde toegang tot de data, ongepast gebruik en bekendmaking, ongeoorloofde aanpassing en onwettelijke vernietiging of onopzettelijk verlies te verhinderen.

Privacy: wettelijke overeenkomst

Onze privacyverklaring is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De privacywetgeving is onderhevig aan veranderingen en we bevelen aan om onze privacyverklaring regelmatig te controleren.

Links

De website bevat links naar derden voor verdere informatie. Door op deze links te klikken, zult u de website verlaten. Wij hebben geen controle over het beheer van deze sites en bijhorende privacygebruiken, die kunnen verschillen met ons privacybeleid. Onze privacyverklaring heeft geen betrekking tot de gegevens die u verstrekt aan derden. We raden u aan om de privacy-verklaring van elke vereniging/organisatie te bekijken alvorens u persoonlijke gegevens doorstuurt.