De vereniging

Tennisvereniging (T.V.) ‘s-Heerenhoek is opgericht op 10 mei 1977 en is aangesloten bij de nationale tennisbond (KNLTB: zie www.knltb.nl). Het ledental schommelt rond de 55.

Tennisbanen
De vereniging beschikt over 2 gravelbanen gelegen aan de Pastoor Fronhoffstraat. Vanwege deze ondergrond kan de lengte van het speelseizoen van jaar tot jaar verschillen. In het voorjaar worden de banen in principe op 1 april geopend. De sluiting in het najaar is afhankelijk van het moment waarop de nachtvorst intreedt. Dat kan dus variëren van half oktober tot eind december.

Contributie
De contributie bedraagt voor:

  • Juniorleden (t/m 16 jaar): € 60,00 per jaar
  • Seniorleden: € 87,50 per jaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Familiekorting
Voor elk 2e en volgende lid op hetzelfde adres bedraagt de gezinskorting € 5,00 per jaar.

KNLTB- districtscompetitie
In de periode april t/m juni wordt deelgenomen aan de KNLTB- districtscompetitie. Over het algemeen met 1 herenteam, 1 damesteam en 1 mixed-team op de vrijdagavond of zaterdag.

Toss-avond
Elke dinsdagavond vanaf 19.00uur is het clubavond voor de senioren. Op deze avond gaat het om het spel en de gezelligheid. Iedereen speelt dan tegen iedereen, beginners en gevorderden door elkaar.
Elk jaar wordt verder een aantal toernooien en een clubcompetitie georganiseerd.

Kantine
Tijdens alle verenigingsactiviteiten is de kantine geopend. De seniorleden verzorgen daarbij de bardienst.

Vrij tennissen
Om het gebruik van de banen enigszins in de hand te kunnen houden, is de dag verdeeld in een aantal zogenaamde “bloktijden” van elk 3 kwartier. Op 1 baan kun je deze bloktijden vooraf reserveren. Op de andere baan is het “wie het eerst komt, het eerst maalt”.
Spelen met niet-leden kan wanneer vooraf bij één van de bestuursleden een introducépas wordt gehaald. De kosten daarvan zijn € 2,50 p.p. per bloktijd.

Tennislessen
Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid om tennislessen te volgen. De lessen worden verzorgd door een gediplomeerde trainer (zie www.frankclausingtennis.nl)

Bestuur
De bestuurssamenstelling van T.V. ’s Heerenhoek is als volgt:

Voorzitter/penningmeester: Hans Westdorp
Secretaris: Rianne Schreijenberg

Commissies
Het bestuur wordt ondersteund door een baancommissie, een technische commissie, een kantinecommissie en een jeugdcommissie.

Online aanwezigheid/Sociale Media
De TV ‘s-Heerenhoek is naast deze website ook actief op de sociale media (Facebook en Twitter).

Meer informatie?
Voor nadere informatie/ aanmeldingen kunt u terecht bij het secretariaat: Nicole van den Dries (info@tvsheerenhoek.nl)  of bij de ledenadministratie: Manon van Prooijen (ledenadministratie@tvsheerenhoek.nl)