De vereniging

Tennisvereniging (T.V.) ‘s-Heerenhoek is opgericht op 10 mei 1977 en is aangesloten bij de nationale tennisbond (KNLTB: zie www.knltb.nl). Het ledental schommelt rond de 60.

Tennisbanen

De vereniging beschikt over 2 gravelbanen gelegen aan de Pastoor Fronhoffstraat. Vanwege deze ondergrond kan de lengte van het speelseizoen van jaar tot jaar verschillen. In het voorjaar worden de banen in principe op 1 april geopend. De sluiting in het najaar is afhankelijk van het moment waarop de nachtvorst intreedt. Dat kan dus variëren van half oktober tot eind december.

Contributie

De contributie voor een volledig lidmaatschap bedraagt:

  • Juniorleden (t/m 16 jaar): € 60,00 per jaar
  • Seniorleden: € 87,50 per jaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Zie de pagina Lid worden voor ons volledige aanbod.

KNLTB- districtscompetitie

In de periode april t/m juni wordt deelgenomen aan de KNLTB- districtscompetitie. Over het algemeen met 1 herenteam, 1 damesteam en 1 mixed-team op de vrijdagavond of zaterdag.

Kantine

Tijdens alle verenigingsactiviteiten is de kantine geopend. De seniorleden verzorgen daarbij de bardienst.

Vrij tennissen

Om het gebruik van de banen enigszins in de hand te kunnen houden, is de dag verdeeld in een aantal zogenaamde “bloktijden” van elk 3 kwartier. Op 1 baan kun je deze bloktijden vooraf reserveren. Op de andere baan is het “wie het eerst komt, het eerst maalt”.
Spelen met niet-leden kan wanneer vooraf bij één van de bestuursleden een introducépas wordt gehaald. De kosten daarvan zijn € 2,50 p.p. per bloktijd.

Baanhuur

De tennisbaan kan door niet-leden worden gehuurd voor € 15,- per uur, aanvragen voor baanhuur kunnen worden gestuurd naar bestuur@tvsheerenhoek.nl.

Online aanwezigheid/Sociale Media

De TV ‘s-Heerenhoek is naast deze website ook actief op de sociale media (Facebook en Twitter).

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat: Rianne Schreijenberg (info@tvsheerenhoek.nl) of bij de ledenadministratie: Manon van Prooijen (ledenadministratie@tvsheerenhoek.nl).