Rabo clubsupport

Jouw stem is geld waard!

Met Rabo ClubSupport steunen wij lokale clubs en verenigingen.
En jouw stem is geld waard!


Rabobank Oosterschelde gelooft in de kracht van clubs en verenigingen. Daarom investeren wij een deel van onze winst in clubs en verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen: onze buurt sterker en beter maken.

Stemmen kan alleen door leden van de Rabobank

Stemmen
Vanaf 27 september kun je jouw 5 stemmen verdelen over de clubs en verenigingen en hun mooie bestedingsdoelen.


Tot 11 oktober kan er gestemd worden.

mvrgr Hans Westdorp

rabo clubaktie

Beste leden

Ook in 2019 nemen wij weer deel aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Bij de Rabobank Clubkas Campagne brengen leden van rabobank stemmen uit op hun favoriete stichting of vereniging (hierna club). Hoe meer stemmen de clubs krijgen, hoe groter de bijdrage is die ze ontvangen.

Stemmen

Leden kunnen stemmen op hun favoriete club in de periode van 5 tot en met 19 september 2019. Leden van Rabobank Graafschap ontvangen hiervoor een persoonlijke code via de mail of post.

Je kunt max 2 stemmen uitbrengen aan de tennisvereniging daar naast aan andere activiteiten  ook i sHeerenhoek

Zeker ook vv de Patrijzen, je moet immers 5 stemmen uitbrengen willen de ze meetellen.

Bij het stemmen staat een duidelijke uitleg.

Toch een manier om geld voor onze vereniging bijeen te sprokkelen.

bvd Hans Westdorp

najaarscompetitie 2019

Beste Leden

Het is weer tijd om in te schrijven voor de najaarscompetitie 2019.

Deze wordt gehouden van ong 13 september t/m 16 november.

Evenals vorig jaar hebben we ruimte voor 2 teams op vrijdagavond en teams op de zaterdag.

Wilt u meedoen svp opgeven via     info@tvsheerenhoek.nl

Wilt u dit doen voor 20 -06-2019. dan kan deze op tijd beoordeeld worden

mvrgr H Westdorp

tvsHeerenhoek

Tenniskids, samenwerking TV ’s Heerenhoek, Bons en Don Bosco school

Bons (Borsele na school) organiseert samen met onze club en de Don Boscoschool tennismiddagen voor kinderen vanaf groep 4. Inschrijven kan via Bons. Kijk voor informatie op de website van Bons

Pak je kans om kennis te maken met tennis! Tennistrainer Frank Clausing helpt jou de basistechnieken te leren. Het begint met het beheersen van de bal. Hiervoor zijn allerlei oefeningen die jou daarmee helpen. Daarnaast ga je natuurlijk met de andere tennis technieken aan de slag en speel je een écht tennispartijtje. Kom je ook? Wij zorgen voor de rackets en ballen. Zit jij al op tennis? Geen probleem, tijdens de activiteit is er voldoende ruimte om de verschillende slagen te trainen! We zorgen voor een koekje, iets te drinken en een gezonde snack.

Speciale Bons-aanbieding!

Ben je na het meedoen met deze activiteit enthousiast geworden en vind je tennis leuk? Dan kun je voor de rest van dit seizoen (t/m oktober 2019) lid worden van de vereniging voor maar € 20,00. Daar horen na de zomervakantie ook nog vijf extra gratis lessen bij. Je kunt dan de hele zomer afspreken met vriendjes en vriendinnetjes om een partijtje te tennissen!

Instuifmiddagen!

Als lid van de vereniging kun je ook gratis meedoen aan de instuifmiddagen. Die organiseert de vereniging op donderdag 9 mei, 23 mei, 6 juni en 20 juni 2019. Na de zomervakantie worden er nieuwe datums gepland waardoor je ook na de zomer mee kunt doen aan de instuifmiddagen! Tijdens een instuifmiddag verzamel je om 14.00 uur bij de tennisvereniging. Je krijgt een koekje, een snoepje, iets te drinken en een gezonde snack. Vervolgens gaan we aan de slag met je tennisskills door het spelen van verschillende tennisspellen.

Wandelgroep gestart

Beste leden,

Dinsdag 2 april is het project Elke stap telt gestart. Maar liefst 41 personen bezochten onze kantine om de startbijeenkomst bij te wonen. Elke dinsdag van 19.00-20.00 uur t/m 4 juni gaan de deelnemers wandelen. Ze starten en eindigen in onze kantine voor koffie en thee nadien.

Wie vindt het leuk om te helpen in de kantine met schenken van koffie en thee? Mail dan naar info@tvsheerenhoek.nl welke data jij wil helpen. Dan nemen we contact met je op.

Clubcompetitie 2019

Het nieuwe tennisseizoen staat weer voor de deur en de afgelopen weken is er op ons tennispark alweer bergen werk verzet om de banen weer te prepareren. De gravel is weer vlak gelegd, er is alweer menig rondje geblokt met de wals, bezem en sleepnetten en zijn er nieuwe netpalen geboord en in de beton gegoten en ook het omgewaaide hek is weer overeind gehesen. Frank Clausing zal vanaf 5 april weer beginnen met de tennislessen en ook de KNLTB voorjaarscompetities zijn alweer van start gegaan. Kortom: Het wordt ook weer tijd om de clubcompetities van start te laten gaan!

Zoals op de jaarvergadering is aangekondigd is er vanaf dit seizoen een nieuwe TC en wij willen dan ook dit seizoen eens proberen met een iets andere opzet de clubcompetities te organiseren. Zo zullen tot de zomervakantie de enkel en dubbel competities door elkaar heen worden gespeeld en zal na de zomervakantie de mix worden georganiseerd. Daarnaast zal elke competitie in 1 ‘poule’ worden gespeeld zonder een verder vervolgschema. Dit zal inhouden dat alle deelnemers tegen elkaar zullen gaan strijden en diegene die aan het einde van de competitie de meeste punten heeft verzameld zich met recht clubkampioen mag noemen! Door deze opzet verwachten wij dat er veel meer wedstrijden zullen worden gespeeld dan voorgaande jaren en wij dus flink veel activiteit zullen gaan zien op en rond onze tennisbanen.

Doordat er per competitie een ruime periode beschikbaar is om de wedstrijden te spelen hopen wij een hele hoop aanmeldingen te mogen ontvangen.

CompetitiePeriodeUiterlijke inschrijfdatumLink
Heren Dubbel23 april t/m 31 juliniet meer mogelijk
Speelschema
Dames Dubbel23 april t/m 31 juliniet meer mogelijkSpeelschema
Heren Enkel23 april t/m 31 juliniet meer mogelijkSpeelschema
Dames Enkel23 april t/m 31 juliniet meer mogelijkSpeelschema
Mix24 augustus t/m 31 oktober20 augustusInschrijven

Wij hopen iedereen dit seizoen weer terug te zien op de tennisbaan en wensen iedereen een gezellig en sportief seizoen toe!

de T.C.

SCHOONMAAK KANTINE

Maandag a.s 1 april

dit is geen grap

We willen de kantine weer gereedmaken voor het nieuwe tennisseizoen

vele handen maken licht werk, iedereen welkom vanaf 19.00 uur.

Later bijspringen mag ook.

Kantinecommissie.

TENNISLESSEN

Beste leden,

De inschrijving voor de zomerlessen is geopend. Lessen zullen starten in de eerste week van april. Inschrijven kan tot 25 maart. Er wordt les gegeven op de vrijdag. Inschrijven kan via www.frankclausing.nl

Met vriendelijke groeten,

Frank Clausing

Aprés Ledenvergadering party

Vrijdag 1 februari
Om 19.30 uur start met koffie/thee

U komt toch ook? Alle leden zijn uitgenodigd. Aansluitend aan de ledenvergadering maken we het met u graag winters gezellig! Neem uw partner of vrienden of kennissen mee. Iedereen is welkom. Laat even weten of u komt via Info@tvsheerenhoek.nl,
 
Agenda 
1.       Opening
2.       Terugblik 2018 inhoudelijk
3.       Geringe ledenaantal
4.       Terugblik financieel overzicht 2018
5.       Acties voor 2019
o   Installatie Wifi
o   Ophangen TV-monitor
o   Installatie ontkalkingsinstallatie
o   Aanpassing meubilair
6.       Baanonderhoud: 4 data plannen 
7.       Samenwerking andere verenigingen
8.       Bestuursverkiezing: 
Technische commissie:
Aftredend niet herkiesbaar: Piet Joosse, Ronald Joosse, Ria Frederiks
Verkiesbaar: Peter de Groot en Dennis van den Bos,
9.       Rondvraag
 
21.00  uur Start nieuwjaarsbijeenkomst/winterevent

COMPETITIE en onderhoud banen

Beste Leden

Het tennisseizoen loopt op het einde, de winter breekt aan.

We willen nog een keer onderhoud inplannen om de banen winterklaar te maken en voorbereidingen voor volgend jaar treffen.

We willen iedereen het verzoek doen om mee te helpen.

We beginnen in de ochtend, maar iedereen kan aansluiten later op de dag

zaterdag 15 december.

Aanvang s’morgens 9.00 uur en middagsessie 13.00 uur.

De competities zijn gespeeld en er moet weer ingeschreven worden voor 2019 voorjaar.

Er zijn door de KNLTB enige wijzigingen doorgevoerd. Voor Zeeland houden die wijzigingen in dat de naamgeving van enkele competitiesoorten gelijk getrokken zijn met het landelijke (geharmoniseerde) aanbod.
Hierdoor zijn bij één competitiesoort de leeftijden 17+ en 35+ samengevoegd en is bij één soort de leeftijd verlaagd van 35+ naar 17+.
Omdat landelijk alle competitiesoorten worden geharmoniseerd, wordt in 2019 voor de indeling éénmalig alle teams opnieuw ingedeeld op basis van de teamsterkte van de opgegeven spelers in een team. Dit geldt ook voor alle Zeeuwse competities.

Een vraag hierbij is nog mix voorjaar zeeland, blijft dit de huidige opzet ? zie nieuwsbrieven knltb

Wilt u inschrijven ? , svp doorgeven aan Hans Westdorp uiterlijk 20 december.

We willen de algemen ledenvergadering half januari houden.

Hiervoor volgt nadere informatie.

Namens bestuur TV sHeerenhoek

Hans Westdorp