Bestuur

Samenstelling
De bestuurssamenstelling van T.V. ‘s-Heerenhoek is als volgt:

Voorzitter: Hans Westdorp
Secretariaat: Rianne Schreijenberg
Penningmeester: Daniëlle Vermuë / Dennis van den Bos

Het bestuur wordt ondersteund door een baancommissie, een technische commissie en een kantinecommissie.