Bestuur

Samenstelling
De bestuurssamenstelling van T.V. ’s Heerenhoek is als volgt:

Hans Westdorp, voorzitter/penningmeester

Rianne Schreijenberg, bestuurslid algemeen

Er wordt nog gezocht naar versterking in het bestuur, neem contact op met 1 van bovenstaande bestuursleden voor meer informatie!

Het bestuur wordt ondersteund door een baancommissie, een technische commissie, een kantinecommissie en een jeugdcommissie.