Lid worden?

Nieuwe leden zijn altijd welkom! Met een ledental van rond de 60 is er op onze twee gravelbanen volop gelegenheid om vrij te spelen.

Meer informatie over onze vereniging vind je onder de kop ‘De vereniging’.

Contributie
De contributie bedraagt voor:
•    Juniorleden (t/m 16 jaar): € 60,00 per jaar
•    Seniorleden: € 87,50 per jaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap kan beëindigd worden door schriftelijke opzegging voor 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar.

Korting
Voor elk 2e en volgende lid op hetzelfde adres bedraagt de gezinskorting € 5,00 per jaar.

Aanmelden?

Via onderstaand formulier kunt u zich online aanmelden!


    Indien bekend: