Regelement clubcompetitie 2008

 1. De Technische Commissie (verder te noemen de TC) organiseert jaarlijks bij voldoende deelname een clubcompetitie voor de categorieën dames en heren enkel, dames en heren dubbel en gemengd dubbel.
 2. Deelname voor leden is vrij indien men in het verenigingsjaar 16 jaar of ouder is.
 3. In alle categorieën wordt om twee gewonnen sets gespeeld. Bij de stand 6-6 wordt tiebreak toegepast.
 4. Indien er in meerdere poules wordt gespeeld, zal de TC de deelnemers op speelsterkte verdelen over het aantal poules met als basis de einduitslag van het voorgaande jaar.
 5. De loting vindt plaats op een openbare plaats in aanwezigheid van minimaal 2 andere leden dan de leden van de T.C. zelf.
 6. Voor iedere gewonnen partij krijgt men twee punten, voor een verloren partij geen. Bij opgave tijdens de wedstrijd (ongeacht de reden) krijgt de tegenstander een walk-over en wordt de einduitslag 6-0 6-0 voor de tegenpartij.
 7. Het aantal gewonnen punten bepaalt de einduitslag in de poule. Indien meerdere deelnemers na de poulewedstrijden evenveel punten hebben is het onderling resultaat doorslaggevend. Als ook dat geen uitslag oplevert is het gamesaldo bepalend.
 8. Spelers dienen +/- 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 9. Deelnemers mogen een wedstrijd niet verzetten anders dan vanwege slecht weer of (privé)omstandigheden die bij opgave voor het toernooi niet te voorzien waren. Het toch niet spelen anders dan vanwege genoemde uitzonderingen kan bij frustratie van het goede verloop van het toernooi uitsluiting van het toernooi betekenen.
  {GOOGLEADSENSE468X60}

 10. Indien een deelnemer verhinderd is vanwege de onder punt 9 genoemde uitzonderingen dient hij/zij dit direct te melden aan de T.C. alvorens ook de tegenstander te informeren. Binnen 24 uur na de melding aan de T.C. dient de verhinderde in overleg met zijn/haar tegenstander de T.C. in te lichten over op welke datum en tijd de wedstrijd ingehaald gaat worden. Indien dit gevolgen voor andere deelnemers heeft licht de T.C. die in. Bij het niet kunnen bereiken van ondergenoemde T.C.-leden dient de verhinderde direct contact op te nemen met de tegenstander.
 11. Volgens punt 9 uitgestelde wedstrijden dienen in beginsel ingehaald te worden op speeldata en -tijden die via het voorkeursschema op het inschrijfformulier aan de deelnemers kenbaar zijn gemaakt.
 12. Wedstrijden die regulier volgens het wedstrijdschema worden gespeeld gaan voor vrij spelen en voor vooruit te spelen of in te halen (delen van) clubcompetitiewedstrijden.
 13. Het reserveren van een baan voor het vooruitspelen of inhalen van een clubcompetitiewedstrijd dient te gebeuren door de KNLTB-ledenpas met tevens een pasje ‘clubcompetitie’ op het reguliere reserveringsbord op te hangen (het ‘clubcompetitiepasje kan men vinden in het mededelingenkastje).

  Een reservering voor een vooruitgespeelde of inhaalwedstrijd is gelijk aan een reguliere reservering voor een vrij spel. Om zeker te zijn van het uitspelen van een clubcompetitiewedstrijd mag men maximaal twee keer de speeltijd van drie kwartier reserveren. Dit mag alleen als naast de lidmaatschapskaart op de eerste regel van het reserveringsbord het ‘clubcompetitie’-pasje op de tweede regel is geschoven.

  Als de clubcompetitiewedstrijd binnen de eerste drie kwartier uitgespeeld is mag men deze tijd uit spelen. Eindigt de wedstrijd de tweede periode van drie kwartier dan dient men, indien er reeds andere leden staan te wachten, direct na afloop van de wedstrijd de baan te verlaten.

 14. Bij het te laat verschijnen voor een wedstrijd zonder de tegenstander van tevoren in kennis te hebben gesteld zal per vijf minuten een game worden ingeleverd. Na twintig minuten is de wedstrijd verloren en gaan de twee winstpunten naar de tegenstander. Is men voor een tweede wedstrijd verlaat, dan volgt uitsluiting van de competitie en vervallen eerder gespeelde wedstrijden en punten.
 15. Voor inspelen wordt maximaal vijf minuten gereserveerd.
 16. Van de deelnemers wordt geëist dat zij zich op een sportieve manier gedragen.
 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC. Haar uitspraak is bindend.
 18. De uitslag van elke gespeelde wedstrijd dient aan de T.C. doorgespeeld te worden d.m.v. het volledig en correct invullen van een uitslagenbriefje die te vinden is in het mededelingenkastje links naast de kantinedeur. Het uitslagenbriefje dient in de brievenbus onder het mededelingenkastje gedeponeerd te worden. De winnaar van de partij is verantwoordelijk voor het (juist en volledig) invullen van het uitslagenbriefje.

De TC-clubcompetitie:

Ronald Joosen, Deken de Zwagerpad 16, 0113-351119 tc@tvsheerenhoek.nl

Dennis v/d Bos, Deken de zwagerpad 15, 0113-404978 tc@tvsheerenhoek.nl