Disclaimer

De content van deze site is met grote zorgvuldigheid geplaatst. Op alle beeld-, geluids- en/of tekstmateriaal op deze website berust het wettelijk copyright. Gedeeltelijke of gehele overname van beeld-, geluids- en/of tekstmateriaal op deze site is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van T.V. ‘s-Heerenhoek.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming, vrijwillige aanmelding of registratie, beeld-, geluids- en/of tekstmateriaal te leechen of te gebruiken in andere media. Mocht er desondanks toch beeld-, geluids- en/of tekstmateriaal aangetroffen worden op websites van derden dan zullen wij de desbetreffende hostingprovider verzoeken de betreffende website af te sluiten en/of het account te de-activeren, volgens de Abuse policy van de hosting provider.

T.V. ‘s-Heerenhoek is niet verantwoordelijk voor de content van website’s die gelinkt zijn op of via deze websites.

In een enkel geval wordt op deze sites gebruik gemaakt van beeld- en/of tekstmateriaal dat afkomstig is van derden. Indien bekend zal de auteur van het werk worden vermeld, gebruik makend van het citaatrecht (artikel 15a Auteurswet). Mocht u op deze site desondanks beeld-, geluids- en/of tekstmateriaal zonder bronvermelding aantreffen of materiaal aantreffen waarop het citaatrecht niet van toepassing is, en waarvan u aantoonbaar kunt maken dat u de copyrighthouder bent dan verzoeken wij u om ons dit per omgaande schriftelijk kenbaar te maken, voorzien van de exacte datum en tijd van de posting en uw motivatie. Op uw eerste verzoek zullen wij het materiaal verwijderen van onze server, de tekst aanpassen, danwel alsnog bronvermelding toepassen. Voor content die na verwijderen nog beschikbaar is in de cache van zoekmachines, in de cache van enige ISP of proxyserver op enig (bedrijfs)netwerk is T.V. ‘s-Heerenhoek niet aansprakelijk, tenzij deze tevens eigendom is van T.V. ‘s-Heerenhoek .

In geval van portscans en/of hackpogingen op onze server(s) en/of onze systemen zullen we de logfiles waaruit dit blijkt doorsturen naar uw en onze provider(s) en indien nodig aangifte doen bij justitie.

Op alle situaties waar deze verklaring niet in voorziet is de Nederlandse wetgeving van toepassing.