Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Oosterschelde draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Oosterschelde stelt € 120.000,- beschikbaar! Ook
TV ‘s-Heerenhoek doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Breng jouw stem uit en steun o.a. je eigen vereniging!

Stemmen

Van 4 t/m 16 april 2018 mogen leden van Rabobank Oosterschelde vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 120.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij, TV ‘s-Heerenhoek, ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden

Het is voor TV ‘s-Heerenhoek belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken.

Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden stemmen geven aan
TV ‘s-Heerenhoek tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Oosterschelde. Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/oosterschelde.