COMPETITIE en onderhoud banen

Beste Leden

Het tennisseizoen loopt op het einde, de winter breekt aan.

We willen nog een keer onderhoud inplannen om de banen winterklaar te maken en voorbereidingen voor volgend jaar treffen.

We willen iedereen het verzoek doen om mee te helpen.

We beginnen in de ochtend, maar iedereen kan aansluiten later op de dag

zaterdag 15 december.

Aanvang s’morgens 9.00 uur en middagsessie 13.00 uur.

De competities zijn gespeeld en er moet weer ingeschreven worden voor 2019 voorjaar.

Er zijn door de KNLTB enige wijzigingen doorgevoerd. Voor Zeeland houden die wijzigingen in dat de naamgeving van enkele competitiesoorten gelijk getrokken zijn met het landelijke (geharmoniseerde) aanbod.
Hierdoor zijn bij één competitiesoort de leeftijden 17+ en 35+ samengevoegd en is bij één soort de leeftijd verlaagd van 35+ naar 17+.
Omdat landelijk alle competitiesoorten worden geharmoniseerd, wordt in 2019 voor de indeling éénmalig alle teams opnieuw ingedeeld op basis van de teamsterkte van de opgegeven spelers in een team. Dit geldt ook voor alle Zeeuwse competities.

Een vraag hierbij is nog mix voorjaar zeeland, blijft dit de huidige opzet ? zie nieuwsbrieven knltb

Wilt u inschrijven ? , svp doorgeven aan Hans Westdorp uiterlijk 20 december.

We willen de algemen ledenvergadering half januari houden.

Hiervoor volgt nadere informatie.

Namens bestuur TV sHeerenhoek

Hans Westdorp