SCHOONMAAK KANTINE

Maandag a.s 1 april

dit is geen grap

We willen de kantine weer gereedmaken voor het nieuwe tennisseizoen

vele handen maken licht werk, iedereen welkom vanaf 19.00 uur.

Later bijspringen mag ook.

Kantinecommissie.

TENNISLESSEN

Beste leden,

De inschrijving voor de zomerlessen is geopend. Lessen zullen starten in de eerste week van april. Inschrijven kan tot 25 maart. Er wordt les gegeven op de vrijdag. Inschrijven kan via www.frankclausing.nl

Met vriendelijke groeten,

Frank Clausing

Aprés Ledenvergadering party

Vrijdag 1 februari
Om 19.30 uur start met koffie/thee

U komt toch ook? Alle leden zijn uitgenodigd. Aansluitend aan de ledenvergadering maken we het met u graag winters gezellig! Neem uw partner of vrienden of kennissen mee. Iedereen is welkom. Laat even weten of u komt via Info@tvsheerenhoek.nl,
 
Agenda 
1.       Opening
2.       Terugblik 2018 inhoudelijk
3.       Geringe ledenaantal
4.       Terugblik financieel overzicht 2018
5.       Acties voor 2019
o   Installatie Wifi
o   Ophangen TV-monitor
o   Installatie ontkalkingsinstallatie
o   Aanpassing meubilair
6.       Baanonderhoud: 4 data plannen 
7.       Samenwerking andere verenigingen
8.       Bestuursverkiezing: 
Technische commissie:
Aftredend niet herkiesbaar: Piet Joosse, Ronald Joosse, Ria Frederiks
Verkiesbaar: Peter de Groot en Dennis van den Bos,
9.       Rondvraag
 
21.00  uur Start nieuwjaarsbijeenkomst/winterevent

COMPETITIE en onderhoud banen

Beste Leden

Het tennisseizoen loopt op het einde, de winter breekt aan.

We willen nog een keer onderhoud inplannen om de banen winterklaar te maken en voorbereidingen voor volgend jaar treffen.

We willen iedereen het verzoek doen om mee te helpen.

We beginnen in de ochtend, maar iedereen kan aansluiten later op de dag

zaterdag 15 december.

Aanvang s’morgens 9.00 uur en middagsessie 13.00 uur.

De competities zijn gespeeld en er moet weer ingeschreven worden voor 2019 voorjaar.

Er zijn door de KNLTB enige wijzigingen doorgevoerd. Voor Zeeland houden die wijzigingen in dat de naamgeving van enkele competitiesoorten gelijk getrokken zijn met het landelijke (geharmoniseerde) aanbod.
Hierdoor zijn bij één competitiesoort de leeftijden 17+ en 35+ samengevoegd en is bij één soort de leeftijd verlaagd van 35+ naar 17+.
Omdat landelijk alle competitiesoorten worden geharmoniseerd, wordt in 2019 voor de indeling éénmalig alle teams opnieuw ingedeeld op basis van de teamsterkte van de opgegeven spelers in een team. Dit geldt ook voor alle Zeeuwse competities.

Een vraag hierbij is nog mix voorjaar zeeland, blijft dit de huidige opzet ? zie nieuwsbrieven knltb

Wilt u inschrijven ? , svp doorgeven aan Hans Westdorp uiterlijk 20 december.

We willen de algemen ledenvergadering half januari houden.

Hiervoor volgt nadere informatie.

Namens bestuur TV sHeerenhoek

Hans Westdorp

onderhoud banen

Beste Leden

Ik wil bij deze alle leden uitnodigen voor onderhoud aan onze accommodatie.

Maandag 25 juni   Aanvang 19.00 uur

Werkzaamheden zijn:    snoeien beukenheg,  schroeven zetten in schoren buitenste omheining, tegelrestjes, onkruid, kantine  etc

U kunt zicht aanmelden via onderhoudsapp of via info@tvsheerenhoek.nl

bvd Hans Westdorp

 

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Oosterschelde draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Oosterschelde stelt € 120.000,- beschikbaar! Ook
TV ‘s-Heerenhoek doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Breng jouw stem uit en steun o.a. je eigen vereniging!

Stemmen

Van 4 t/m 16 april 2018 mogen leden van Rabobank Oosterschelde vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 120.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij, TV ‘s-Heerenhoek, ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden

Het is voor TV ‘s-Heerenhoek belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken.

Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden stemmen geven aan
TV ‘s-Heerenhoek tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Oosterschelde. Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/oosterschelde.

Competitie voorjaar 2018

Dit voorjaar spelen de volgende teams mee in de KNLTB voorjaarscompetities:

  • Jeugd: Oranje team
  • Jeugd: Rood team
  • Heren team
  • Dames team
  • Mix team

Tijdens de thuiswedstrijden zullen de tennisbanen bezet zijn, aanmoedigen is uiteraard altijd mogelijk!

Datum Team
maandag 2 april Jeugd: Oranje
zaterdag 7 april Heren team
zaterdag 14 april Dames team
zaterdag 21 april Heren team
zaterdag 28 april Heren team
zaterdag 5 mei Dames team
zaterdag 12 mei Dames team
zaterdag 26 mei Mix team
zaterdag 9 juni Mix team
zaterdag 23 juni Mix team
zondag 24 juni Jeugd: Oranje
zondag 1 juli Jeugd: