Aprés Ledenvergadering party

Vrijdag 1 februari
Om 19.30 uur start met koffie/thee

U komt toch ook? Alle leden zijn uitgenodigd. Aansluitend aan de ledenvergadering maken we het met u graag winters gezellig! Neem uw partner of vrienden of kennissen mee. Iedereen is welkom. Laat even weten of u komt via Info@tvsheerenhoek.nl,
 
Agenda 
1.       Opening
2.       Terugblik 2018 inhoudelijk
3.       Geringe ledenaantal
4.       Terugblik financieel overzicht 2018
5.       Acties voor 2019
o   Installatie Wifi
o   Ophangen TV-monitor
o   Installatie ontkalkingsinstallatie
o   Aanpassing meubilair
6.       Baanonderhoud: 4 data plannen 
7.       Samenwerking andere verenigingen
8.       Bestuursverkiezing: 
Technische commissie:
Aftredend niet herkiesbaar: Piet Joosse, Ronald Joosse, Ria Frederiks
Verkiesbaar: Peter de Groot en Dennis van den Bos,
9.       Rondvraag
 
21.00  uur Start nieuwjaarsbijeenkomst/winterevent