ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd, wij willen daarnaast proosten op het nieuwe jaar.

In deze vergadering willen wij inspraak van de leden en daarnaast mandaat van de leden om besluiten te nemen tot het instand houden van onze vereniging.
Het aantal actieve leden neemt af en ook de jeugdleden zijn tot een minimum geslonken.
Wij zijn druk bezig samenwerking te zoeken en activiteiten te plannen om tennis op s’Heerenhoek te behouden.
Wij zouden het erg op prijs stellen dat iedereen van de club aanwezig is, zodat ieder zijn mening hierin kwijt kan, of daarnaast eventuele opties aan te dragen om onze club te behouden

Hans Westdorp
voorzitter tv sHeerenhoek